Waterpasserende bestrating voor een groenere toekomst

In Gent, Kantienberg heeft Bleijko in 2012 waterpasserende bestrating geleverd. Met behulp van de producten Perfora en Percola heeft Bleijko bijgedragen aan de realisatie van een duurzame en waterdoorlatende infrastructuur. Voor de Perfora is de afmeting 14x14x8 cm gekozen, voor de Percola stenen is de afmeting 20x20x8 cm.

Deze waterpasserende bestrating biedt talrijke voordelen. De waterpasserende eigenschappen van de Perfora en Percola systemen zorgen ervoor dat regenwater direct de bodem kan infiltreren. Dit vermindert het risico op wateroverlast en draagt bij aan het behoud van het lokale grondwaterpeil.

Het project in Gent, Kantienberg dient als een succesvol voorbeeld van hoe waterpasserende bestrating kan bijdragen aan een betere waterhuishouding en een groenere leefomgeving.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Contact