Milieuzorg
ISO 14001 is binnen de bedrijfsvoering van Bleijko een belangrijk onderdeel van het managementsysteem. Het richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Het managementsysteem richt zich enerzijds op het beheersen van milieu-aspecten en voldoen aan de wet- en regelgeving. Anderzijds streven we naar een permanente verbetering van de milieuprestaties. Hierbij gaat het om de reductie in het verbruik van energie en water, recycling, inzet groene energie, vergroting milieubewustzijn personeel en een verlaging van de CO2-footprint.

Bleijko Betonindustrie B.V. Walsoorden is op 9 oktober 2019 volgens ISO 14001:2015 gecertificeerd.

Bekijk het certificaat hier