Beleidsverklaring

Bleijko Betonindustrie B.V. acht continuïteit de voornaamste doelstelling van het ondernemingsbeleid. Het veiligheids-, arbo- en milieubeleid zijn een wezenlijk en niet los te maken onderdeel van het totale beleid, waarbij de naleving van nationale en Europese wet- en regelgeving en compliance verplichting richting stakeholders als uitgangspunt dienen.

Het arbo- en milieubeleid zijn overkoepelend opgesteld en van toepassing op alle werkmaatschappijen behorende bij Groep de Hoop. Het thema veiligheid is ondergebracht in het arbobeleid.

  • Het arbobeleid is gericht op het bevorderen van omstandigheden en werkwijzen die de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers en van derden zo goed mogelijk waarborgen en is gebaseerd op een op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van alle gevaren die de arbeid met zich mee brengt.
  • Het milieubeleid is er op gericht om de nadelige effecten die onze bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu te voorkomen, dan wel tot een minimum te beperken.

Goede arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu zijn ook een zaak van de werknemers. Zij hebben o.a. de verantwoordelijkheid om ziekteverzuim te helpen vermijden/beperken, te werken volgens de opgestelde bedrijfsregels en de zorg voor het milieu in acht te nemen. Indien zich activiteiten voordoen die in strijd zijn met het opgestelde arbo- en milieubeleid dan dienen werknemers de directie te wijzen op deze situatie en haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor goede omstandigheden.

De uitwerking van deze beleidsverklaring dient te leiden tot:

  • voorkomen van gevaarlijke situaties en onveilige handelingen;
  • voorkomen van persoonlijk letsel en schade;
  • vermindering dan wel beëindiging van emissies die het milieu belasten;
  • vermindering van afval en het gebruik van energie (CO2-uitstoot);
  • continue verbetering op het gebied van Veiligheid, Arbo en Milieu, en
  • toename van de motivatie van de werknemers.

April, 2019